Privacy verklaring

't Haarboetiekje verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.

Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van 't Haarboetiekje en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie. 't Haarboetiekje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

  • U ons een e-mail stuurt
  • U contact met ons opneemt

College Bescherming Persoonsgegevens
’t Haarboetiekje verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
’t Haarboetiekje behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. ’t Haarboetiekje verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website.

Google Analytics cookies
’t Haarboetiekje gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Externe websites
Op de website van ’t Haarboetiekje kan er naar externe websites verwezen worden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. Wij raden aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen hierop aan te passen. Ook kunt u zich via www.google.nl/privacy_ads afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.haarboetiekje.nl. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. ’t Haarboetiekje kan hiermee de gebruikerservaring en haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via baukjevdschaaf@hotmail.com.

’t Haarboetiekje behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Kapsalon 't Haarboetiekje
Lege Hearewei 30 Stiens
Tel. 058 257 1581

Openingstijden

Maandag:
Gesloten

Dinsdag:
9.00 - 12.00 uur
13.30 - 18.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Woensdag:
9.30 - 12.00 uur
13.30 - 18.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Donderdag:
9.00 - 12.00 uur

Vrijdag:
9.00 - 12.00 uur
13.30 - 18.00 uur

Zaterdag:
9.00 - 13.00 uur

Alleen op afspraak!